Tisk

Pozdrav předsedy

Luděk Sefzig


Vážené dámy,
Vážení pánové,

dovolte, abych Vám jménem senátního evropského výboru co nejsrdečněji poděkoval za přijetí pozvání na pražské setkání předsedů COSAC. Prostory Valdštejnského paláce, kde se jednání uskuteční, náleží ke skvostům barokního umění ve střední Evropě a zároveň dokládají dlouhou tradici evropské pospolitosti. Právě na tomto místě je patrné, že ani třicetiletá válka, během níž byl palác postaven, nevykořenila sdílené kulturní povědomí. Architektura toskánských městských paláců se snoubí s vrcholnými díly českých, německých i nizozemských mistrů.
Bezpochyby tak budete moci pozorovat odkaz rudolfínské éry, během níž Praha profitovala ze svého postavení centra Svaté říše římské. Po slavné epoše Karla IV. ve 14. století tehdy Praha znovu zažívala mimořádné obohacující období, kdy se zde nacházelo těžiště středoevropského integračního projektu. V současné době českého předsednictví v Evropské unii se pochopitelně v jiné kvalitě Praha opět stává symbolicky městem s celoevropským významem.
Dámy a pánové, nebylo jednoduché vybrat v čase dramatických proměn uvnitř i za hranicemi evropského prostoru témata, která by si uchovala svou nadčasovost a na druhé straně i aktuálnost. Vedle principu subsidiarity, který náleží k trvalým předmětům zájmu COSAC a představuje stavební kámen utváření fungujícího Společenství, se jistě budeme věnovat i procedurálním záležitostem souvisejícím s přípravou 11. pololetní zprávy. Jak se již na půdě COSAC stalo tradicí, využijeme pochopitelně naskýtajícího se prostoru k nastínění priorit a průběhu českého předsednictví v Radě EU. Vyvrcholením dlouholetého společného úsilí Evropské komise i členských států Unie je pak iniciativa východního partnerství, jejímž cílem je stabilizace a sblížení našich východních sousedů se státy Evropské unie. Vzhledem k jejímu mimořádné významu se proto toto téma stane předmětem jednání jak únorového setkání předsedů, tak i květnového zasedání Konference evropských výborů parlamentů EU.

Dámy a pánové, dovolte, abych Vám popřál příjemné prožití Vašeho pobytu v Praze


Luděk Sefzig, předseda senátního Výboru pro záležitosti EU
 Parlamentní akce